Νέα – Δραστηριότητες - Ανακοινώσεις

23/05/2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΟΔΑ

Η οργάνωση και η τυποποίηση των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων των ΟΤΑ, μπορεί να συμβάλλει στη διασφάλιση πολύτιμων, για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομικών πόρων και την αύξηση της εισπραξιμότητας τους, η οποία σε συνδυασμό με τη σωστή διαχείριση τους  καθιστά  δυνατή την επίτευξη των στόχων τους και δημιουργεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Blue Value ΑΕ, πιστή στο σύγχρονο, πρωτοποριακό της προφίλ και αξιοποιώντας την εμπειρία της σε ζητήματα εκπαίδευσης και τη βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, προχωρά σε σειρά σεμιναρίων με την παραπάνω θεματική.

Στο παρακάτω link θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Εδώ θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής

 

 

05/03/2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΣΗΔΗΣ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατόπιν εξαιρετικής πρωτοβουλίας, με στόχο την υποστήριξη των δήμων και σχετικής ανάθεσης, η BLUE VALUE AE, πραγματοποιεί για λογαριασμό και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο υπαλλήλων ΟΤΑ, με θέμα: «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίων Συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018  και ώρες 09.00-15.00  στο Κοβεντάρειο, οδός Χ. Μούκα (κέντρο-πεζόδρομος) στην Κοζάνη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των Τεχνικών – Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ορθή διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και την ορθή λειτουργία και χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Μέσα από το σεμινάριο τα στελέχη των Δήμων θα αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις, σε μια ολιστική προσέγγιση, ξεκινώντας από το θεσμικό πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες αυτού σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και στη συνέχεια θα εκπαιδευτούν στο κομμάτι της προετοιμασίας, ανάρτησης και δημοσίευσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων.

 

Εισηγητές στο σεμινάριο θα είναι οι κ.

κ. Θεοδώρου Ιωάννης, Συγγραφέας, Μελετητής, Γενικός Διευθυντής Δήμου Καλαμαριάς

κ. Μπαντραλέξης Παναγιώτης, Υπάλληλος Δήμου Τυρνάβου, με εμπειρία και εξειδίκευση στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Η συμμετοχή διαφαίνεται ήδη ιδιαίτερα υψηλή.

 

21/02/2018

Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του GDPR

Την Τρίτη, 20/02/2018, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον τίτλο: «Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου και συμπληρωματικές διατάξεις».

 

Πρόκειται για το νόμο, που θα ρυθμίζει την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα θέσει σε εφαρμογή τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR).

 

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και των ρυθμίσεων ο Υπουργός, καλεί σε συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 5 Μαρτίου και ώρα 14.00.

 

14/02/2018

Ημερίδα "Γενικός Κανονισμός Προστασίας δεδομένων (GDPR) – Ιωάννινα, 13-2-2018

Πιστή στη φιλοσοφία της και στον προσανατολισμό της και πάντα στο πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιτυχία ολοκλήρωσε η  BLUE VALUE άλλη μία ημερίδα, με θέμα το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR).

Η ημερίδα αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε, την 13/02/2018, στα Ιωάννινα, σε συνεργασία με την ΠΕΔ Ηπείρου και με την υποστήριξη των εταιριών OTS AE, TUV Austria Hellas και InnoSec (Innovative Secure Technologies).

Ομιλητές ήταν οι:

Πηνελόπη Παυλίδου, TUV AUSTRIA Hellas, υπεύθυνη εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσώπων του Παραρτήματος Β. Ελλάδας.

Μαριλένα Σιδηροπούλου, BLUE VALUE, DPO Executive, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, LLM Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, Οικονομολόγος.

Περικλής Χρηστίδης, BLUE VALUE, DPO Executive, Bsc (Eng) Nuclear Engineer, Data Analyst.

 

Η συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν υψηλή και το ενδιαφέρον μεγάλο.

Έλαβε χώρα ένας εποικοδομητικός και ιδιαίτερα διαδραστικός διάλογος, μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομιλητών, με την διατύπωση προβληματισμών και την ανάδειξη κρίσιμων σημείων αναφοράς για την συμμόρφωση των Δήμων και των νομικών προσώπων τους, με τα νέα δεδομένα στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Από τους εισηγητές καλύφθηκαν με πληρότητα τα κύρια σημεία, που αφορούν την εφαρμογή του κανονισμού, όπως:

  • Τι είναι ο GDPR και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.
  • Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων.
  • Ποιος είναι ο νέος - υποχρεωτικός θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).
  • Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μη συμμόρφωση.
  • Ποια είναι τα πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι και την πλήρη ετοιμότητα με προθεσμία υλοποίησης την 25η Μαΐου 2018.

Η ημερίδα έκλεισε, επιτυγχάνοντας το στόχο της, την πλήρη και σωστή ενημέρωση των ανθρώπων που θα κληθούν να εφαρμόσουν τα νέα μέτρα.

 

30/01/2018

Η BLUE VALUE υποστηρικτής - χορηγός ημερίδας για το GDPR

Η BLUE VALUE είναι υποστηρικτής - χορηγός ημερίδας για το GDPR που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30 στο Ξενοδοχείο PORTO PALACE (Θεσσαλονίκη). 

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα της Alpha Plan Consultants, θα παρουσιάσει το σύνολο της πληροφόρησης που αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού GDPR από τον Μάιο του 2018, σε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται και με υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR, θέτει νέα δεδομένα και επίπεδα ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας των επιχειρήσεων και φορέων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτεί ένα νέο επίπεδο εσωτερικής προετοιμασίας το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το Μάιο του 2018.

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

23/01/2018

Σε νέες εγκαταστάσεις η BLUE VALUE

Η ανοδική πορεία των τελευταίων ετών και η συνεχής διεύρυνση του ανθρώπινου δυναμικού μας, οδήγησαν στην ανάγκη μεγαλύτερων εργασιακών χώρων. Έχουμε μεταφερθεί πλέον και λειτουργούμε στα σύγχρονα και με άρτιες υποδομές γραφεία μας στην Μοναστηρίου 60, στον 4ο όροφο.

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά και να σας εξυπηρετήσουμε ακόμη καλύτερα.

 

28/12/2017

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1o σεμινάριο GDPR

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13/12/2017, το πρώτο σεμινάριο της BLUE VALUE, στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 679/2016.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε,  στη Θεσσαλονίκη και σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της BLUE VALUE, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του Δημοσίου, αλλά και ελευθέρων επαγγελματιών. Η εκπαίδευση έγινε από πιστοποιημένους DPO Executives, στελέχη της BLUE VALUE και κάλυψε όλο το φάσμα των θεμάτων, σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου και οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που διήρκεσε 8 ώρες, ακολούθησαν ασκήσεις προσομοίωσης, ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση. Στους συμμετέχοντες δόθηκε βεβαίωση παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Νέος κύκλος σεμιναρίων GDPR, θα δρομολογηθεί, με την έναρξη του 2018, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Stay tuned…

05/12/2017

Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής των σεμιναρίων στις εφαρμογές της OTS Λογιστική- Έξοδα και Λογιστική- Έσοδα.

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο στην εφαρμογή της OTS Λογιστική – Έξοδα στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15/12/2017 και το σεμινάριο στην εφαρμογή Λογιστική – Έσοδα, την Δευτέρα 18/12/2017.

Στα παρακάτω Link επισυνάπτονται τα αναλυτικά προγράμματα των σεμιναρίων με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής, καθώς και φόρμες συμμετοχής.

 

Λογιστική Έξοδα & Αίτηση Συμμετοχής

Λογιστική Έσοδα & Αίτηση Συμμετοχής

04/12/2017

Η BLUE VALUE στο 1ο Moodle Moot Greece, 2017

 

Την 1 και 2 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Αθηνών, το πρώτο Moodle Moot Greece 2017, στα πλαίσια της προώθησης και διεύρυνσης του διαλόγου για τη χρήση του Moodle στην Ελλάδα. H BLUE VALUE συμμετείχε με εκπροσώπους της στο συνέδριο, στα πλαίσια αξιοποίησης κάθε ευκαιρίας και αποτελεσματικής μεθόδου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχει.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναδείχθηκαν καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Ελλάδα και παρουσιάστηκαν καινοτόμες χρήσεις που ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ήταν ένα ιδιαίτερα εποικοδομητικό διήμερο, που έδωσε την ευκαιρία για νέες ιδέες αλλά και για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό για την αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle στις υπηρεσίες της BLUE VALUE.  Ήδη, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σχεδιάζονται οι ενέργειες ανάπτυξης και υποστήριξης των διαδικασιών ανοιχτής εκπαίδευσης στην εταιρία, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα και την διαδραστικότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

29/11/2017

Ημερίδα "Γενικός Κανονισμός Προστασίας δεδομένων (GDPR) – Κοζάνη και Κομοτηνή

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από την BLUE VALUE άλλες 2 ημερίδες, με θέμα το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR).

Την 22/11/2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη, στην Κοζάνη και σε συνεργασία με την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, όπου ομιλητές ήταν οι:

Μαριλένα Σιδηροπούλου, BLUE VALUE, DPO Executive, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, LLM Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, Οικονομολόγος.

Περικλής Χρηστίδης, BLUE VALUE, DPO Executive, Bsc (Eng) Nuclear Engineer, Data Analyst.

Δρ. Αλέξανδρος Παπανικολάου, CEO InnoSec (Innovative Secure Technologies).

Την 28/11/2017 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ημερίδα, στην Κομοτηνή και σε συνεργασία με την ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε αυτήν ομιλητές ήταν οι:

Γεώργιος Ζαμπός, TUV AUSTRIA Hellas, Διπλ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Προϊστάμενος Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος

Mαρία-Ελένη  Σιδηροπούλου,  Blue  Value  AE,  DPO Executive, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, LLM Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, Οικονομολόγος.

Περικλής Χρηστίδης,  Blue  Value  AE,  DPO  Executive, Bsc(Eng) Nuclear Engineering, Data Analyst.

 Δρ. Αλέξανδρος Παπανικολάου, CEO της InnoSec - Innovative Secure Technologies

Δρ. Κωνσταντίνος Ράντος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Και στις 2 ημερίδες η συμμετοχή των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν υψηλή και το ενδιαφέρον μεγάλο.

Έλαβε χώρα ένας εποικοδομητικός διάλογος, με την διατύπωση προβληματισμών και την ανάδειξη κρίσιμων σημείων αναφοράς για την συμμόρφωση των Δήμων και των νομικών προσώπων τους. Από τους εισηγητές καλύφθηκαν με πληρότητα τα κύρια σημεία, που αφορούν την εφαρμογή του κανονισμού, όπως:

● Τι είναι ο GDPR και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.

● Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων.

● Ποιος είναι ο νέος - υποχρεωτικός θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

● Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μη συμμόρφωση.

● Ποια είναι τα πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι και την πλήρη ετοιμότητα με προθεσμία υλοποίησης την 25η Μαΐου 2018.

Η ημερίδες έκλεισαν με συζήτηση όπου απαντήθηκαν πολλές από τις επίκαιρες απορίες των συμμετεχόντων.