Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας - Ενίσχυση συνεργασίας

 

Σε ενίσχυση της υφιστάμενης σχέσης τους πέραν της συντήρησης  - υποστήριξης των εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, προχώρησαν ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και BLUE VALUE. Η εταιρεία μας ανέλαβε επιπλέον α) την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης στοιχείων ειδών από την εφαρμογή διαχείρισης ζυγολογίων στην οικονομική διαχείριση, β) την εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού διαχείρισης γραφείου κίνησης οχημάτων και γ) την παραμετροποίηση – υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

ΔΗ.Κ.Ε. Βοΐου - Ανανέωση συνεργασίας

 

 

Η υφιστάμενη συνεργασία μας με την ΔΗ.Κ.Ε. Βοΐου, στα πλαίσια εμπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί, ανανεώθηκε και για τον επόμενο χρόνο. Η συνεργασία προβλέπει τόσο την υποστήριξη των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 315/1999 για τη χρήση 2017 όσο την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση - υποστήριξη των μηχανογραφημένων εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων – Μισθοδοσίας.

Νέα συνεργασία με Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά

Η μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μας με την Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά διευρύνθηκε σε δύο ακόμη πεδία με την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων. Η BLUE VALUE ανέλαβε τόσο την ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διακίνησης εγγράφων και την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας αυτόματων δημοσιεύσεων στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" όσο και την παραμετροποίηση διαδικασιών οργάνωσης αποθηκών και κωδικοποίησης - καταγραφής ειδών σύμφωνα και με τις ανάγκες του Διπλογραφικού Συστήματος.

Διαγωνισμός για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών - Κ.Α.Π.Η. Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών

 

Η BLUE VALUE ολοκλήρωσε την δεύτερη φάση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για ένα πλήθος ιατρών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό για τη «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών».

 

Η BLUE VALUE είχε αναλάβει στην πρώτη φάση την έκδοση ψηφιακής υπογραφής για τους ιατρούς πελάτες της καθώς και την υποστήριξή τους στην υποβολή των προσφορών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ολοκλήρωση έργου στον Δήμο Δέλτα

 

 

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η BLUE VALUE το έργο για τον έλεγχο και την προσαρμογή των δημοτικών τελών και του Τ.Α.Π. των ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων στον Δήμο Δέλτα.

Μεταξύ άλλων το έργο προέβλεπε :

· Κατηγοριοποίηση ανά είδος (οικία, κατάστημα, βιομηχανία κ.λ.π) των παροχών

· Μηχανογραφική δημιουργία και παραμετροποίηση όλων των προβλεπόμενων από τα ρυμοτομικά, οδών και αντιστοίχισή τους με τις προβλεπόμενες τιμές ζώνης του Υπουργείου Οικονομικών και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  

· Αυτόματη μηχανογραφική διόρθωση των δρόμων και ζωνών των παροχών όπου υπήρχε αντιστοίχιση με κατάλληλα μηχανογραφική επεξεργασία

· Ταύτιση του κάθε δρόμου και της τιμής ζώνης με τους συντελεστές Σ.Α.Ο. και Σ.Ο.

· Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για την επιβολή ΤΑΠ

· Μηχανογραφικό υπολογισμό των δυνητικών εισπράξεων ανά τέλος Δ.Τ. , Δ.Φ. σύμφωνα με τις διορθώσεις που έγιναν

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - Βασικά Δικαιώματα των Πολιτών

1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

2. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

4. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

5. Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.

6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 7 σελίδες   Next Last
επιστροφή