Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Ι. Θεοδώρου - «Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων»

 

 

Για άλλη μια φορά η BLUE VALUE A.E. σε συνεργασία με τον εισηγητή και μελετητή κ. Ιωάννη Θεοδώρου υλοποίησε με επιτυχία την Παρασκευή 5 Μαίου το σεμινάριο με θέμα «Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων» στο Δήμο Βοίου.

Το σεμινάριο για τη Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων με εισηγητή τον κ. Θεοδώρου υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την BLUE VALUE Α.Ε. έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων σε Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα ανά την Ελλάδα να εκπαιδευτούν.

 

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.  Παρούσα και συμμετέχουσα καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου ήταν η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών του Δήμου Βοίου κ. Παπαδιώτη Νταβατζή Γλυκερία. Τον κ. Θεοδώρου παρακολούθησε μεγάλος αριθμός υπαλλήλων από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα και μέσα από το διάλογο με τον εισηγητή λύθηκαν πολλές απορίες των συμμετεχόντων.  
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει τις κρίσιμες παραμέτρους του  Θεσμικού Πλαισίου διαχείρισης διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων και να αναλύσει σημαντικά νομικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασιών που υπάρχουν.

Αναζήτηση Καθηγητή/-τριας Γερμανικής Γλώσσας

Αναζητούμε για συνεργασία Καθηγητή (­τρια) Γερμανικών με μητρική γλώσσα τα Γερμανικά και δεύτερη γλώσσα τα Ελληνικά. Ώρες εργασίας απογευματινές από 2 έως 4 ώρες την εβδομάδα.

Προσόντα

Μητρική Γλώσσα : German

Δεύτερη Γλώσσα : Greek

Πτυχίο πανεπιστημίου για διδασκαλία ξένων γλωσσών

Εργασιακή εμπειρία 5 χρόνια και άνω

Οφέλη

Μικρά γκρουπ σπουδαστών

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 

 

Τηλ: 2310590196 , Email: plappa@bluevalue.gr

 

Wir suchen nach geborenen deutschen Lehrern, die Griechisch als eine zweite Sprache sprechen. Abendarbeitsstunden von 2 bis 4  Stunden pro Woche.

Voraussetzungen

Muttersprache: Deutsch

Sekundäre Sprache: Griechisch

Universitätsgrad: Fremdsprachen zu unterrichten

Arbeitserfahrung: 5 Jahre oder mehr

Vorteile

Kleine Gruppen von Studenten

Angenehmes Arbeisumfeld

 

Τel: 2310590196 , Email: plappa@bluevalue.gr

 

Διεξαγωγή ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου κατάρτισης στελεχών με θέμα : «ΠΕΙΘΩ»

Η BLUE VALUE A.E. αξιοποιώντας τη μακροχρόνια συνεργασία της με την O.T.S. A.E. και με στόχο την ικανοποίηση της αυξανόμενης και διαρκούς ανάγκης των στελεχών  για επαγγελματική εξέλιξη και δια βίου κατάρτιση υλοποίεί μια σειρά από ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια στα στελέχη της  O.T.S. A.E. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με θέμα την «ΠΕΙΘΩ» και με εισηγητή τον κ. Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου - Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαπραγματεύσεων.

Το πρώτο διήμερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  στα γραφεία της O.T.S. A.E. και το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη στις 7 και  8  Απριλίου σε αίθουσα σεμιναρίων στο Mediterranean Palace Hotel. Ο κύκλος του σεμιναρίου «Πειθώ» θα κλείσει με το τρίτο σεμινάριο στις 21 και 22 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη στον ίδιο χώρο.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια της ικανότητας του να δημιουργείς στους άλλους θετική εντύπωση για την γνώμη σου και να πείθεις ότι τα επιχειρήματα σου είναι σωστά. Η τέχνη του να πείθεις τους άλλους είναι ένα σημαντικό εργαλείο τόσο στη διαδικασία της πώλησης και γενικότερα στις επαγγελματικές μας συναλλαγές όσο και στις προσωπικές μας σχέσεις.

Ι. Θεοδώρου - «Ανάθεση Προμηθειών και Υπηρεσιών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων με το N. 4412/16»

Για άλλη μια φορά η BLUE VALUE A.E. σε συνεργασία με τον εισηγητή και μελετητή κ. Ιωάννη Θεοδώρου υλοποίησε με επιτυχία την Παρασκευή 7 Απριλίου το σεμινάριο με θέμα «Ανάθεση Προμηθειών και Υπηρεσιών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων με το N. 4412/16».

Μεγάλος ο αριθμός των συμμετεχόντων δημοτικών υπαλλήλων από Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα όλης της Ελλάδας. Πενήντα εκπαιδευόμενες και εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά, ανέπτυξαν διάλογο με τον κ. Θεοδώρου και έλυσαν πάρα πολλά θεσμικά και πρακτικά ζητήματα που τους απασχολούν καθημερινά στις αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με το νέο Ν. 4412/2016.

Το σεμινάριο για τις προμήθειες και υπηρεσίες Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων με εισηγητή τον κ. Θεοδώρου υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την BLUE VALUE Α.Ε. έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων σε Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα ανά την Ελλάδα να εκπαιδευτούν.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις κρίσιμες παραμέτρους του  Θεσμικού Πλαισίου διαχείρισης διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και να αναλύσει σημαντικά νομικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασιών που υπάρχουν.

Παρουσίαση Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

 

Στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 06/04/2017 η εκδήλωση για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της Δράσης αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από στελέχη του ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Δόθηκε επίσης χρόνος για την τεκμηριωμένη απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους.

 

Θεσσαλονίκη 2030 - Παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργάνωσε σήμερα την ημερίδα με θέμα «Θεσσαλονίκη 2030 - Παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης» στην οποία παρουσιάστηκε η στρατηγική για την αστική ανθεκτικότητα. Στο πλαίσιο διαμόρφωσης μίας βιώσιμης πόλης όπου η κινητικότητα και τα αστικά συστήματα υπηρετούν τους κατοίκους της έγινε λόγος για την ανάγκη δημιουργίας ενός ανθεκτικού συστήματος αστικής κινητικότητας που προωθεί την αστική ανάπτυξη, σχεδιασμού μίας έξυπνης αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και περιορισμού της ηχορύπανσης, αποτελεσματικής διαχείρισης αστικών απορριμμάτων και τέλος ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή