Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Τι είναι το data.gov.gr;

 

Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο σκοπός του data.gov.gr είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών δημόσιου τομέα, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα συστήματα πληροφοριών.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το data.gov.gr αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, μετά και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ.

Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής

Το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής αφορά τους Φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), ήτοι οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών καθώς και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.

Στατιστικά Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου

Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου στοχεύει στην παροχή όλων των απαραίτητων δεδομένων και εφαρμογών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

e - Delivery : αλληλογραφία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου

 

Ηλεκτρονικά και με ασφάλεια αναμένεται να διακινείται σταδιακά από το προσεχές φθινόπωρο η αλληλογραφία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, αλλά και να πραγματοποιείται η επικοινωνία με υπηρεσίες άλλων κρατών, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Αυτό θα επιτευχθεί χάρη στην ανάπτυξη κόμβων συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-Delivery) τόσο για την επικοινωνία εντός του κράτους, όσο και για την διασυνοριακή ανταλλαγή εγγράφων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευρωπαϊκές χώρες, ελληνικούς φορείς και κατασκευαστές λογισμικού.

Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν από το υπουργείο δύο κόμβοι συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: ο πρώτος θα αφορά στην επικοινωνία μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης, ενώ ο δεύτερος θα χρησιμοποιηθεί για τη διασυνοριακή επικοινωνία με δημόσιους φορείς άλλων κρατών και με τους τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο).

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, μέσω του έργου προβλέπεται να διασυνδεθούν σταδιακά από το φθινόπωρο του 2017:

  • 8 υπουργεία (Εσωτερικών, Υγείας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού, Μακεδονίας-Θράκης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής)
  • 8 Δήμοι (Πλατανιά, Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Βέροιας, Γρεβενών, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου)
  • 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Κρήτης, Αιγαίου, Θεσσαλίας - Κεντρικής Ελλάδας, Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου)
  • Η Περιφέρεια Κρήτης
  • 4 λοιποί φορείς (Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, Υπηρεσία Ασύλου, ΕΤΕΑΕΠ, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

(http://www.iefimerida.gr)

 

 

Eπανεκκίνηση του Σύζευξις ΙΙ

 

Η επανεκκίνηση του Σύζευξις ΙΙ και η εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης αυτής της προσπάθειας αποτέλεσαν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και στην οποία συμμετείχαν η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης και ο διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ ΑΕ, κ. Ιωάννης Δερμιτζάκης. Οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν να επανεκκινηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης του έργου το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα σημαντική εξοικονόμηση κόστους για το ελληνικό Δημόσιο (σ.σ. εκτιμάται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), καθώς και υψηλές επενδύσεις στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών. (www.sepe.gr)

Τ. Καραπατής - Σεμινάριο Επιτροπικού Ελέγχου Ενταλμάτων για Περιφέρειες

 

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο της BLUE VALUE “Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων για Περιφέρειες” με εισηγητή τον επίτροπο ελεγκτικού συνεδρίου κ. Τριαντάφυλλο Καραπατή. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση και βελτίωση των γνώσεων των στελεχών των Περιφερειών, όσον αφορά στις διαδικασίες και πρακτικές ελέγχου δαπανών με σκοπό την αποφυγή των προβλημάτων στην θεώρηση ενταλμάτων πληρωμών, και αναφέρθηκε στα νόμιμα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος ανά κατηγορία δαπάνης. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες και δόθηκαν απαντήσεις στα επιμέρους ερωτήματα που αφορούσαν στον προληπτικό, προσυμβατικό και κατασταλτικό έλεγχο δαπανών. 

Ι. Θεοδώρου - Μισθολογικό Καθεστώς -ΟΤΑ

Η BLUEVALUE συνεχίζει την επιτυχή της συνεργασία με τον εισηγητή και μελετητή κ. Ιωάννη Θεοδώρου  και υλοποίησε την Τρίτη 20 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη  το σεμινάριο με θέμα 

« Μισθολογικό Καθεστώς - ΟΤΑ»

Μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων δημοτικών υπαλλήλων από Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα όλης της Ελλάδας συμμετείχαν ενεργά, ανέπτυξαν διάλογο με τον κ. Θεοδώρου και έλυσαν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν μισθοδοσία στους Δήμους και στα δημοτικά νομικά πρόσωπα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει την ανάγκη για επιμόρφωση των στελεχών που ασχολούνται με τα θέματα μισθοδοσίας στους Δήμους και στα δημοτικά νομικά πρόσωπα (δημοτικές επιχειρήσεις, δημοτικά νομικά πρόσωπα)

Το σεμινάριο με θέμα το Μισθολογικό Καθεστώς  ΟΤΑ που υλοποιείται από τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο και σημαντικό για τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τη μισθοδοσία και παρέχει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων σε Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα ανά την Ελλάδα να εκπαιδευτούν.

Ψηφιακή υπογραφή

 

Η ψηφιακή υπογραφή εκδίδεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και είναι μοναδική για κάθε άτομο. Αποτελεί το ισοδύναμο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο.

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης.

Για τον λόγο αυτό η ψηφιακή υπογραφή επέχει θέση επικύρωσης / θεώρησης γνησίου υπογραφής αντικαθιστώντας την ανάγκη φυσικής πιστοποίησης από κάποια αναγνωρισμένη Δημόσια Αρχή όπως Αστυνομικό Τμήμα, Κ.Ε.Π. κοκ

Η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών σήμερα είναι υποχρεωτική σε αρκετές διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα όπως οι ηλεκτρονικές προμήθειες (τόσο για τους ιδιώτες υποψήφιους αναδόχους προκειμένου να λάβουν μέρος όσο και για τους δημόσιους υπαλλήλους που εκπροσωπούν Δημόσιους Φορείς - Αναθέτουσες Αρχές).

Να σημειωθεί ότι από την 1η Ιουλίου 2017 τίθεται σε ισχύ στον Δημόσιο Τομέα η υποχρεωτική ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης ενώ για τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές Αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δίνεται περιθώριο όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 6 σελίδες   Next Last
επιστροφή