Κάτω από την καθοδήγηση έμπειρων και διακεκριμένων στελεχών, παρέχουμε λειτουργικές υπηρεσίες στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα,
δίνοντας έμφαση σε τομείς στρατηγικής, οργάνωσης, διαχείρισης προσωπικού, διαχείρισης οικονομικών και επικοινωνίαςΣτρατηγική

Στρατηγική
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ανάπτυξης των φορέων και των πόλεων
 • Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα και τα χρηματοδοτούμενα έργα

Οργάνωση

Οργάνωση
 • Καταγραφή Σχεδιασμός - ανασχεδιασμός και απλοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και Οργανισμών με Εισαγωγή εφαρμογή και μέτρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Αξιοποίηση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Υποστήριξη Π.Σ. Αξιολόγηση - Οργάνωση – Ολοκλήρωση - Ασφάλεια  - Χρήση – εκμετάλλευση.

Οικονομική Διαχείριση

Οικονομική Διαχείριση
 • Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών
 • Οικονομικός Έλεγχος
 • Χρηματοδοτήσεις - Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Αξιοποίηση Περιουσίας
 • Ανάπτυξη και μεγιστοποίηση των εσόδων

Προσωπικό

Προσωπικό
 • Διαχείριση και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού,
 • Οργανόγραμμα, Αξιολόγηση, Εκπαίδευση

Επικοινωνία

Επικοινωνία
 • Επικοινωνιακή Στρατηγική,
 • Εκτέλεση επικοινωνιακού πλάνου
 • Ανάπτυξη websites και Διαδικτυακών Πυλών
επιστροφή