Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων και των οργανισμών, από έμπειρους, εξειδικευμένους και διακεκριμένους εισηγητές - εκπαιδευτές


 


θέματα θεσμικού πλαισίου 2018

 

 

Επιμόρφωση σε επίκαιρα ζητήματα ΟΤΑ

Από την μία το θεσμικό πλαίσιο που επεκτείνεται και αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και από την άλλη η υποστελέχωση και οι συνεχείς ανακατατάξεις του προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθιστούν επιτακτική την επιμόρφωση των στελεχών, ειδικά σε ότι αφορά στις τρέχουσες εξελίξεις στα επίκαιρα ζητήματα του θεσμικού πλαισίου.

Ούτως ή άλλως, στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, η επιλογή, η ερμηνία και η εφαρμογή των ανά περίπτωση νόμων, δημιουργούν ερωτήματα που για να απαντηθούν απαιτούν γνώση, έρευνα, εμπειρία και ικανότητα ερμηνείας, στοιχεία που διαθέτει με το παραπάνω ο εισηγητής μας Ιωάννης Θεοδώρου, ο πλέον αναγνωρισμένος συγγραφέας και μελετητής επί αυτών των θεμάτων.

περισσότερα

εφαρμογές OTS 2018

 

 

Πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην χρήση και διαχείρηση των εφαρμογών της OTS

Οι ραγδαίες εξελίξεις, οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου καθώς και η πρόοδος της τεχνολογίας, επιβάλλουν την ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων καθώς και την αναβάθμιση των υπαρχόντων.

Παράλληλα, η ανανέωση των στελεχών των υπηρεσιών, η υποστελέχωση και η αυξημένη ανάγκη χρήσης και αξιοποίησης των συστημάτων λογισμικού της OTS δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη απαίτηση για πρόσθετη και ποιοτική εκπαίδευση. Στην απαίτηση αυτή ανταποκρινόμαστε φιλοδοξώντας να συμβάλλουμε στην περαιτέρω εξοικείωση των χρηστών στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των επιχειρησιακών τους λειτουργιών.

περισσότερα

social media & management 2018

 

 

Eκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων και την αξιοποίηση των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

 

περισσότερα

ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων 2018

 

 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια του Π.Σ. κάθε Οργανισμού, έναντι των κινδύνων απώλειας, υποκλοπών και λοιπών καταστροφών.

 

περισσότερα
επιστροφή