Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής των σεμιναρίων στις εφαρμογές της OTS Λογιστική- Έξοδα και Λογιστική- Έσοδα. 05/12/2017

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο στην εφαρμογή της OTS Λογιστική – Έξοδα στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15/12/2017 και το σεμινάριο στην εφαρμογή Λογιστική – Έσοδα, την Δευτέρα 18/12/2017.

Στα παρακάτω Link επισυνάπτονται τα αναλυτικά προγράμματα των σεμιναρίων με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής, καθώς και φόρμες συμμετοχής.

 

Λογιστική Έξοδα & Αίτηση Συμμετοχής

Λογιστική Έσοδα & Αίτηση Συμμετοχής

επιστροφή