Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Σεμινάριο στην Εφαρμογή Λογιστική - Έξοδα της OTS 27/11/2017

 

Ο κύκλος των σεμιναρίων της BLUE VALUE, για το έτος 2017, στις εφαρμογές της OTS, πλησιάζει σιγά σιγά προς το τέλος του, με τη διεξαγωγή και των τελευταίων σεμιναρίων.

Την 23/11/2017, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της BLUE VALUE, το σεμινάριο για την εφαρμογή της OTS, Λογιστική – Έξοδα, με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εκπαίδευση έγινε από εξειδικευμένο στέλεχος της OTS και κάλυψε όλο το φάσμα των θεμάτων, που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του προγράμματος της Οικονομικής Διαχείρισης στον τρόπο διαχείρισης των εξόδων των φορέων του Δημοσίου.

Ειδικότερα καλύφθηκαν οι ενότητες που αφορούσαν:

  • Παραμετροποίηση Συστήματος
  • Προμήθειες – Δαπάνες – Προϋπολογισμός Εξόδων
  • Δεσμεύσεις Πίστωσης - Μητρώο Δεσμεύσεων
  • Καταχώρηση και επεξεργασία Παραστατικών Δαπανών, Τιμολογίων
  • Δημιουργία Καταστάσεων Δαπάνης, Δημιουργία Ενταλμάτων, Δημιουργία Καταστάσεων Αποστολής
  • Πληρωμή Ενταλμάτων με έκδοση Επιταγών, με Εμβάσματα, με Τραπεζικές Εντολές
  • Διαχείριση Αξιογράφων και εξόφλησή τους
  • Απόδοση Κρατήσεων
  • Εκτυπώσεις – Περιοδικός (ή Ημερήσιος) έλεγχος στοιχείων

Αντίστοιχο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα, μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη, με την συμμετοχή μέχρι στιγμής να προδιαγράφεται ιδιαίτερα υψηλή.

επιστροφή