Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο - Νέα συνεργασία 21/11/2017

 

Η BLUE VALUE ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών για την παραμετροποίηση, ενημέρωση, έλεγχο και συμφωνία των μηχανογραφικών συστημάτων Δημόσιας Λογιστικής και Διπλογραφικού Συστήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, με τα στοιχεία οικονομικών κινήσεων για το έτος 2017.

Στελέχη της θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για :

● την αποτύπωση λογιστικών κινήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα

● την οργάνωση και επίβλεψη της διενέργειας απογραφής παγίων και μετάπτωσής τους

● την ενημέρωση στοιχείων αποσβέσεων στο μηχανογραφικό σύστημα

● την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

επιστροφή