Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Ι. Θεοδώρου - «Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων» 11/05/2017

 

 

Για άλλη μια φορά η BLUE VALUE A.E. σε συνεργασία με τον εισηγητή και μελετητή κ. Ιωάννη Θεοδώρου υλοποίησε με επιτυχία την Παρασκευή 5 Μαίου το σεμινάριο με θέμα «Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων» στο Δήμο Βοίου.

Το σεμινάριο για τη Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων με εισηγητή τον κ. Θεοδώρου υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την BLUE VALUE Α.Ε. έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων σε Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα ανά την Ελλάδα να εκπαιδευτούν.

 

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.  Παρούσα και συμμετέχουσα καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου ήταν η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών του Δήμου Βοίου κ. Παπαδιώτη Νταβατζή Γλυκερία. Τον κ. Θεοδώρου παρακολούθησε μεγάλος αριθμός υπαλλήλων από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα και μέσα από το διάλογο με τον εισηγητή λύθηκαν πολλές απορίες των συμμετεχόντων.  
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει τις κρίσιμες παραμέτρους του  Θεσμικού Πλαισίου διαχείρισης διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων και να αναλύσει σημαντικά νομικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασιών που υπάρχουν.

επιστροφή