Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Αναζήτηση Καθηγητή/-τριας Γερμανικής Γλώσσας 04/05/2017

Αναζητούμε για συνεργασία Καθηγητή (­τρια) Γερμανικών με μητρική γλώσσα τα Γερμανικά και δεύτερη γλώσσα τα Ελληνικά. Ώρες εργασίας απογευματινές από 2 έως 4 ώρες την εβδομάδα.

Προσόντα

Μητρική Γλώσσα : German

Δεύτερη Γλώσσα : Greek

Πτυχίο πανεπιστημίου για διδασκαλία ξένων γλωσσών

Εργασιακή εμπειρία 5 χρόνια και άνω

Οφέλη

Μικρά γκρουπ σπουδαστών

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 

 

Τηλ: 2310590196 , Email: plappa@bluevalue.gr

 

Wir suchen nach geborenen deutschen Lehrern, die Griechisch als eine zweite Sprache sprechen. Abendarbeitsstunden von 2 bis 4  Stunden pro Woche.

Voraussetzungen

Muttersprache: Deutsch

Sekundäre Sprache: Griechisch

Universitätsgrad: Fremdsprachen zu unterrichten

Arbeitserfahrung: 5 Jahre oder mehr

Vorteile

Kleine Gruppen von Studenten

Angenehmes Arbeisumfeld

 

Τel: 2310590196 , Email: plappa@bluevalue.gr

 

επιστροφή