Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Ι. Θεοδώρου - «Ανάθεση Προμηθειών και Υπηρεσιών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων με το N. 4412/16» 10/04/2017

Για άλλη μια φορά η BLUE VALUE A.E. σε συνεργασία με τον εισηγητή και μελετητή κ. Ιωάννη Θεοδώρου υλοποίησε με επιτυχία την Παρασκευή 7 Απριλίου το σεμινάριο με θέμα «Ανάθεση Προμηθειών και Υπηρεσιών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων με το N. 4412/16».

Μεγάλος ο αριθμός των συμμετεχόντων δημοτικών υπαλλήλων από Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα όλης της Ελλάδας. Πενήντα εκπαιδευόμενες και εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά, ανέπτυξαν διάλογο με τον κ. Θεοδώρου και έλυσαν πάρα πολλά θεσμικά και πρακτικά ζητήματα που τους απασχολούν καθημερινά στις αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με το νέο Ν. 4412/2016.

Το σεμινάριο για τις προμήθειες και υπηρεσίες Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων με εισηγητή τον κ. Θεοδώρου υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την BLUE VALUE Α.Ε. έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων σε Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα ανά την Ελλάδα να εκπαιδευτούν.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις κρίσιμες παραμέτρους του  Θεσμικού Πλαισίου διαχείρισης διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και να αναλύσει σημαντικά νομικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασιών που υπάρχουν.

επιστροφή