Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Παρουσίαση Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 06/04/2017

 

Στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 06/04/2017 η εκδήλωση για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της Δράσης αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από στελέχη του ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Δόθηκε επίσης χρόνος για την τεκμηριωμένη απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους.

 

επιστροφή