Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Θεσσαλονίκη 2030 - Παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης 30/03/2017

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργάνωσε σήμερα την ημερίδα με θέμα «Θεσσαλονίκη 2030 - Παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης» στην οποία παρουσιάστηκε η στρατηγική για την αστική ανθεκτικότητα. Στο πλαίσιο διαμόρφωσης μίας βιώσιμης πόλης όπου η κινητικότητα και τα αστικά συστήματα υπηρετούν τους κατοίκους της έγινε λόγος για την ανάγκη δημιουργίας ενός ανθεκτικού συστήματος αστικής κινητικότητας που προωθεί την αστική ανάπτυξη, σχεδιασμού μίας έξυπνης αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και περιορισμού της ηχορύπανσης, αποτελεσματικής διαχείρισης αστικών απορριμμάτων και τέλος ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

επιστροφή