Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων και των οργανισμών, από έμπειρους, εξειδικευμένους και διακεκριμένους εισηγητές - εκπαιδευτές


 


θέματα θεσμικού πλαισίου 2017

Επιμόρφωση των στελεχών της Τ.Α. σε επίκαιρα ζητήματα θεσμικού πλαισίου, καθώς και άμεσες απαντήσεις επί των ερωτημάτων που δημιουργούνται στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών, από τον πλέον αναγνωρισμένο συγγραφέα - μελετητή επί αυτών των θεμάτων, Ιωάννη Θεοδώρου.

Έντυπα για τους συμμετέχοντες σε σεμινάρια

 

ημ/νία διάρκεια θέμα τόπος κόστος αίτηση
από έως
6/2/2017 6/2/2017 1 ημέρα Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων-Ψηφιακή υπογραφή  Θεσ/νίκη € 180 download
10/2/2017 10/2/2017 1 ημέρα Επιμόρφωση υπαλλήλων ΚΕΠ Θεσ/νίκη € 180 download
16/2/2017 16/2/2017 1 ημέρα Θεσμικό πλαίσιο βεβαίωσης και είσπραξης Τ.Α.Π Θεσ/νίκη € 160 download
20/2/2017 21/2/2017 2 ημέρες Προμήθειες & Υπηρεσίες με το Ν.4412/16 Θεσ/νίκη € 220 download
23/2/2017 23/2/2017 1 ημέρα Θεσμικό πλαίσιο βεβαίωσης και είσπραξης Τ.Α.Π Θεσ/νίκη € 160 download
24/2/2017 24/2/2017 1 ημέρα Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων-Ψηφιακή υπογραφή  Αθήνα € 180 download
28/2/2017 28/2/2017 1 ημέρα Επιμόρφωση υπαλλήλων ΚΕΠ Αθήνα € 180 download
1/3/2017 1/3/2017 1 ημέρα Έσοδα ΟΤΑ - Θεσμικό πλαίσιο - Διαδικασίες Θεσ/νίκη € 220 download
10/3/2017 10/3/2017 1 ημέρα Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων Θεσ/νίκη € 180 download
30/3/2017 30/3/2017 1 ημέρα Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων Αθήνα € 180 download
30/3/2017 30/3/2017 1 ημέρα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(Ε.Ε.Ε.Σ.) (ESPD) και E-CERTIS (Ιδιώτες) Θεσσαλονίκη € 180 download
31/3/2017 31/3/2017 1 ημέρα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(Ε.Ε.Ε.Σ.) (ESPD) και E-CERTIS (Στελέχη ΟΤΑ-Δημοσίου) Θεσσαλονίκη € 180 download
07/4/2017 07/4/2017 1 ημέρα Προμήθειες & Υπηρεσίες με το Ν.4412/16 Θεσ/νίκη € 220 download
05/5/2017 05/5/2017 1 ημέρα Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων Σιάτιστα € 180 download
02/6/2017 02/6/2017 1 ημέρα Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων & Μελετών στο ΕΣΗΔΗΣ  Αθήνα € 220 download
02/6/2017 02/6/2017 1 ημέρα Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων Αθήνα € 180 download
09/2/2017 09/2/2017 1 ημέρα Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων & Μελετών στο ΕΣΗΔΗΣ  Λάρισα € 180 download
12/6/2017 12/6/2017 1 ημέρα Μισθοδοσία ΟΤΑ και Δημοσίου Θεσσαλονίκη € 180 download
16/6/2017 16/6/2017 1 ημέρα Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων Θεσσαλονίκη € 180 download

 

επιστροφή