Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων και των οργανισμών, από έμπειρους, εξειδικευμένους και διακεκριμένους εισηγητές - εκπαιδευτές


 


εφαρμογές OTS 2017

Πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην χρήση και διαχείρηση των εφαρμογών της OTS

Οι ραγδαίες εξελίξεις, οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου καθώς και η πρόοδος της τεχνολογίας, επιβάλλουν την ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων καθώς και την αναβάθμιση των υπαρχόντων.
Παράλληλα, η αναννέωση των στελεχών των υπηρεσιών, η υποστελέχωση και η αυξημένη ανάγκη χρήσης και αξιοποίησης των συστημάτων λογισμικού της OTS δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη απαίτηση για πρόσθετη και ποιοτική εκπαίδευση. Στην απαίτηση αυτή ανταποκρινόμαστε φιλοδοξόντας να συμβάλλουμε στην περαιτέρω εξοικείωση των χρηστών στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των επιχειρησιακών τους λειτουργιών.
 
 
ημ/νία διάρκεια θέμα τόπος κόστος αίτηση
από έως
30/1/2017 30/1/2017 1 ημέρα Εφαρμογή Διαχείριση Έργων Θεσ/νίκη € 150 download
2/2/2017 2/2/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Aρχάριοι Basic Θεσ/νίκη € 160 download
3/2/2017 3/2/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Προχωρημένων Advanced Θεσ/νίκη € 160 download
13/2/2017 13/2/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Aρχάριοι Basic Αθήνα € 160 download
14/2/2017 14/2/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Προχωρημένων Advanced Αθήνα € 160 download
17/2/2017 17/2/2017 1 ημέρα Εφαρμογή "ΤΑΠ" OTS Θεσ/νίκη € 160 download
24/2/2017 24/2/2017 1 ημέρα Εφαρμογή "ΤΑΠ" OTS Αθήνα € 160 download
7/3/2017 7/3/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - Έξοδα Θεσ/νίκη € 160 download
8/3/2017 8/3/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - 'Εσοδα Θεσ/νίκη € 160 download
9/3/2017 9/3/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - 'Εσοδα Αθήνα € 160 download
10/3/2017 10/3/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - 'Εξοδα Αθήνα € 160 download
13/3/2017 13/3/2017 1 ημέρα Εφαρμογή Διαχείρισης έργων OTS Αθήνα € 150 download
14/3/2017 14/3/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Aρχάριοι Basic Θεσ/νίκη € 160 download
15/3/2017 15/3/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Προχωρημένων Advanced Θεσ/νίκη € 160 download
11/7/2017 11/7/2017 1 ημέρα Εφαρμογή Διαχείρισης προσωπικού OTS Θεσ/νίκη € 150 download
13/7/2017 13/7/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Aρχάριοι Basic Θεσ/νίκη € 160 download
14/7/2017 14/7/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Προχωρημένων Advanced Θεσ/νίκη € 160 download
18/7/2017 18/7/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Aρχάριοι Basic Αθήνα € 160 download
19/7/2017 19/7/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Προχωρημένων Advanced Αθήνα € 160 download
21/7/2017 21/7/2017 1 ημέρα Εφαρμογή "ΤΑΠ" OTS Θεσ/νίκη € 160 download
4/9/2017 4/9/2017 1 ημέρα Εφαρμογή Μισθοδοσίας OTS Θεσ/νίκη € 180 download
5/9/2017 5/9/2017 1 ημέρα Εφαρμογή Μισθοδοσίας OTS Αθήνα € 180 download
6/9/2017 6/9/2017 1 ημέρα Εφαρμογή Δημοτολογίου Θεσ/νίκη € 150 download
7/9/2017 7/9/2017 1 ημέρα Εφαρμογή Δημοτολογίου Αθήνα € 150 download
12/9/2017 12/9/2017 1 ημέρα Εφαρμογή "ΤΑΠ" OTS Θεσ/νίκη € 160 download
14/9/2017 14/9/2017 1 ημέρα Εφαρμογή "ΤΑΠ" OTS Αθήνα € 160 download
18/9/2017 19/9/2017 2 ημέρες Installing and Configuring Windows Server 2012 Θεσ/νίκη € 160 download
25/9/2017 26/9/2017 2 ημέρες Εγκατάσταση και παραμετροποίηση VMWare VSphere Θεσ/νίκη € 160 download
2/10/2017 2/10/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - Έξοδα Θεσ/νίκη € 160 download
3/10/2017 3/10/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - 'Εσοδα Θεσ/νίκη € 160 download
4/10/2017 4/10/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - Έξοδα Αθήνα € 160 download
12/10/2017 12/10/2017 1 ημέρα Εφαρμογή Διαχείρισης έργων OTS Αθήνα € 150 download
13/10/2017 13/10/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Aρχάριοι Basic Θεσ/νίκη € 160 download
16/10/2017 16/10/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Προχωρημένων Advanced Θεσ/νίκη € 160 download
19/10/2017 20/10/2017 2 ημέρες Installing and Configuring Windows Server 2012 Θεσ/νίκη € 160 download
9/11/2017 10/11/2017 2 ημέρες Εγκατάσταση και παραμετροποίηση VMWare VSphere Θεσ/νίκη € 160 download
13/11/2017 13/11/2017 1 ημέρα Εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού OTS Θεσ/νίκη € 150 download
14/11/2017 14/11/2017 1 ημέρα Εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού OTS Αθήνα € 150 download
15/11/2017 15/11/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Aρχάριοι Basic Θεσ/νίκη € 160 download
16/11/2017 16/11/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Aρχάριοι Basic Αθήνα € 160 download
17/11/2017 17/11/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Προχωρημένων Advanced Θεσ/νίκη € 160 download
20/11/2017 20/11/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS  "Ύδρευση"  Προχωρημένων Advanced Αθήνα € 160 download
21/11/2017 21/11/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - Έξοδα Θεσ/νίκη € 160 download
22/11/2017 22/11/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - Έσοδα Θεσ/νίκη € 160 download
23/11/2017 23/11/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - Έξοδα Θεσ/νίκη € 160 download
24/11/2017 24/11/2017 1 ημέρα Εφαρμογή OTS Λογιστική - Έξοδα Αθήνα € 160 download
18/12/2017 18/12/2017 1 ημέρα Εφαρμογή Προμηθειών Θεσ/νίκη € 150 download
22/12/2017 22/12/2017 1 ημέρα Εφαρμογή Προμηθειών Αθήνα € 150 download

 

επιστροφή