Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Σεμινάριο : Εφαρμογή Διαχείρισης Έργων / O.T.S. - 30 / 01 / 2017 16/01/2017

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει την ανάγκη για επιμόρφωση των χρηστών του προγράμματος της εφαρμογής διαχείρισης έργων της OTS.  

Η εφαρμογή διαχείρισης έργων της OTS  προσφέρει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των τεχνικών και ερευνητικών έργων.

Η εφαρμογή διαλειτουργεί με την εφαρμογή της «Οικονομικής Διαχείρισης» της OTS και παρέχει άμεση, πλήρη, αυτόματη on line αλληλοενημέρωση με το οικονομικό αντικείμενο του έργου, τις αποφάσεις δέσμευσης, τα παραστατικά δαπανών, τα εντάλματα, τις πληρωμές, τα γραμμάτια είσπραξης, τις αποδόσεις κρατήσεων κλπ

Ενημερωθείτε για το νέο σεμινάριο στην εφαρμογή διαχείρισης έργων της O.T.S που διοργανώνεται στις 30.01.2017 και δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας.

 

 

επιστροφή