Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Τ. Καραπατής - Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδος 12/06/2015

 

Υπό την αιγίδα της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδος και με την συμμετοχή 60 περίπου στελεχών από Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με κύριο αντικείμενο τον Επιτροπικό Έλεγχο Ένταλμάτων και εισηγητή τον κ. Καραπατή Προϊστάμενο - Αναπληρωτή Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου.

επιστροφή